Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησης ή να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Στην περίπτωση απενεργοποίησης των cookies ο παρόν ιστότοπος δεν θα λειτουργεί ικανοποιητικά.

Τί είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστοτόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες του χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετρά τις σελίδες του.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο εφόσον και στην έκταση που θεμελιώνεται σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και την τήρηση των αντίστοιχων εγγυήσεων. Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον νόμιμο σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
Η εταιρεία συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και εμπορικής προώθησης (marketing). Με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μας επιτρέπεται η επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ωστόσο πρόσβαση σε αυτά ενδέχεται να αποκτούν εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας και συγκεκριμένα πάροχοι διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών marketing, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της στα πλαίσια του ως άνω σκοπού. Οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ως εκτελούντες την επεξεργασία στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και της ειδικής σύμβασης εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που η εταιρεία μας έχει καταρτίσει μαζί τους, βάσει της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, στα οποία υποχρεούμαστε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα βάσει διατάξεων της νομοθεσίας.

Cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο

Session Cookie (απαραίτητο) χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του site (login, παραγγελίες, ρυθμίσεις)
Cookies τρίτων
Google Analytics Cookie
Facebook Cookie


Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά στην περίπτωση αυτή ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου δεν θα λειτουργούν.